O firmie

Puri-Pharma istnieje od 1989 roku i niezmiennie prowadzi działalność w postaci handlu detalicznego farmaceutykami.
Na sieć aptek obecnie składa się pięć lokali znajdujących się na terenie Warszawy, jeden lokal w Rzeszowie oraz apteka internetowa. Puri-Pharma wchodzi w skład grupy kapitałowej Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A.