O firmie

Puri-Pharma istnieje od 1989 roku i niezmiennie prowadzi działalność w postaci handlu detalicznego farmaceutykami.
Na sieć aptek obecnie składają się cztery lokale na terenie Warszawy i jeden lokal w Rzeszowie. Puri-Pharma wchodzi w skład grupy kapitałowej Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A.